Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
informacje podstawowe (spółka z oo)


Dlaczego spółka z o.o.?

 

Gospodarka polska stale się rozwija. Świadczyć może o tym rosnąca liczba osób, które decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej jednoosobowo bądź poprzez założenie spółki prawa handlowego. Jedną z form prawnych, która cieszy się w Polsce dużą popularnością, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zaliczana jest ona do segmentu spółek kapitałowych, co oznacza, iż główna rola i największe znaczenie przypisywane są zgromadzonemu kapitałowi.


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Kwestie zasadnicze

 

Może ona zostać utworzona przez jeden bądź kilka podmiotów, a jej cel nie musi być stricte gospodarczy. Kodeks spółek handlowych zobowiązuje bowiem jedynie do tego, aby był on prawnie dopuszczalny. Wymóg stanowi posiadanie stałego kapitału zakładowego, którego minimalna wartość powinna sięgać 5 tysięcy złotych. Dzielony jest on na udziały o równej bądź nie wartości nominalnej, które przysługują wspólnikom.

Spółka z oo przeznaczona jest głównie dla osób, które zainteresowane są zrealizowaniem przedsięwzięć gospodarczych charakteryzujących się większym rozmiarem. Służy temu uniwersalna prawna i ekonomiczna specyfika tej formy prawnej, na którą składają się niskie koszty założenia podmiotu, możliwość skorzystania z rejestracji za pośrednictwem Internetu czy też przystępna minimalna kwota kapitału zakładowego.

 


Zalety oraz ewentualne trudności spółki z o.o.


Nieco skomplikowana wydawać może się jednak sama procedura założenia podmiotu. Składa się ona bowiem z kilku etapów. W pierwszej kolejności wymagane jest zawarcie umowy spółki, czego należy dokonać przed notariuszem bądź drogą internetową. Następnie trzeba wnieść wkład finansowy, który pokryje wymaganą minimalną wartość kapitału zakładowego, a na dalszym etapie ustanowić organy spółki oraz dokonać jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawowym atutem podmiotu, jest przede wszystkim fakt, że spolka zoo ogranicza odpowiedzialność wspólników za ewentualne długi podmiotu jedynie do wielkości wniesionych wkładów. Innymi słowy, nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki swym majątkiem osobistym. Warto przy tym pamiętać, iż jeśli na skutek likwidacji bądź ogłoszenia upadłości spółki nie pozostanie po niej żaden majątek, wspólnicy stracą wszystkie zainwestowane w nią środki finansowe.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zakładania spółki z o.o. i wynikających z tego potencjalnych szans i zagrożeń znaleźć można przeglądając różne witryny internetowe, a także udając się do instytucji państwowych, między innymi do urzędu pracy.